Christenen noemen dit de blijde boodschap – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Christenen noemen dit de blijde boodschap” is: Evangelie