Club met een missie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Club met een missie” is: Comité