Cocktail uit de Spaans-Amerikaanse oorlog – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Cocktail uit de Spaans-Amerikaanse oorlog” is: Cubalibre