Comedy met Ben Stiller en Owen Wilsen als modellen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Comedy met Ben Stiller en Owen Wilsen als modellen” is: Zoolander