Cor __ bracht Philips naar Amsterdam – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Cor __ bracht Philips naar Amsterdam” is: Boonstra