Daar bedoelt een Vlaming omdat mee – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daar bedoelt een Vlaming omdat mee” is: Vermits