Daar kan er maar één van zijn – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daar kan er maar één van zijn” is: Winnaar