Daar klim je op om op straat je mening te geven – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daar klim je op om op straat je mening te geven” is: Zeepkist