Daar ligt de dader op – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daar ligt de dader op” is: Kerkhof