Daaraan herken je de deelnemer – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daaraan herken je de deelnemer” is: Rugnummer