Daarin kreeg je vroeger je salaris uitbetaald – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Daarin kreeg je vroeger je salaris uitbetaald” is: Loonzakje