Dat kan een studieadvies zijn – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dat kan een studieadvies zijn” is: Bindend