Dat krijg je van afstel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dat krijg je van afstel” is: Uitstel