De 500 en 1000 meter hardrijden op de schaats – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De 500 en 1000 meter hardrijden op de schaats” is: Sprint