De Amsterdamse volksbuurt van tante Leen en Johnny – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De Amsterdamse volksbuurt van tante Leen en Johnny” is: Jordaan