De ark van Noah landde op deze berg, zegt de Thora – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De ark van Noah landde op deze berg, zegt de Thora” is: Ararat