De bekendere naam van het Flavisch Amfitheater – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De bekendere naam van het Flavisch Amfitheater” is: Colosseum