De belangrijkste leraar van Plato – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De belangrijkste leraar van Plato” is: Socrates