De beste staan aan wal – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De beste staan aan wal” is: Stuurlui