De bestorming hiervan startte de Franse revolutie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De bestorming hiervan startte de Franse revolutie” is: Bastille