De Grevelingendam bijvoorbeeld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De Grevelingendam bijvoorbeeld” is: Deltawerk