De __ griep doodde miljoenen mensen in 1918 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De __ griep doodde miljoenen mensen in 1918” is: Spaanse