De hoofdstad van Turkije – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De hoofdstad van Turkije” is: Ankara