De invloed van een ruimte op het geluid – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De invloed van een ruimte op het geluid” is: Akoestiek