De Jennifer die iedereen kent van Friends – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De Jennifer die iedereen kent van Friends” is: Aniston