__ de Jong presenteerde drie jaar Zomergasten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ de Jong presenteerde drie jaar Zomergasten” is: Wilfried