De maand waarin de Berlijnse muur viel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De maand waarin de Berlijnse muur viel” is: November