De meeste mensen hebben er tien – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De meeste mensen hebben er tien” is: Vingers