De mensen die hun stem mogen uitbrengen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De mensen die hun stem mogen uitbrengen” is: Kiezers