De Nederlandse drank waarop gin gebaseerd is – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De Nederlandse drank waarop gin gebaseerd is” is: Jenever