De __ Nugget is een van Las Vegas oudste casinos – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De __ Nugget is een van Las Vegas oudste casinos” is: Golden