De omroepen vertegenwoordigden ze vroeger – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De omroepen vertegenwoordigden ze vroeger” is: Zuilen