De order-roeper in het Brits parlement – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De order-roeper in het Brits parlement” is: Speaker