De plek waar zandkastelen worden gebouwd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De plek waar zandkastelen worden gebouwd” is: Strand