De plot van een verhaal – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De plot van een verhaal” is: Afloop