De Schone __ prikte zich aan een spinnewiel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De Schone __ prikte zich aan een spinnewiel” is: Slaapster