De spanning verhogend – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De spanning verhogend” is: Opwindend