De stam van de __, historische roman van J.M. Auel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De stam van de __, historische roman van J.M. Auel” is: Holenbeer