De tanden en kiezen die bij ons het eerst groeien – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De tanden en kiezen die bij ons het eerst groeien” is: Melkgebit