De uitkomst van een deelsom – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De uitkomst van een deelsom” is: Quotient