De VS kocht deze staat in 1867 van Rusland – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De VS kocht deze staat in 1867 van Rusland” is: Alaska