De __ Wereldoorlog heet ook wel de Grote Oorlog – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De __ Wereldoorlog heet ook wel de Grote Oorlog” is: Eerste