De werkplek van een archeoloog – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “De werkplek van een archeoloog” is: Opgraving