Dennis the Menace heet bij ons Dennis de __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dennis the Menace heet bij ons Dennis de __” is: Bengel