Deukhoed, vooral door mannen gedragen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deukhoed, vooral door mannen gedragen” is: Fedora