Deur van een canvas huisje – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deur van een canvas huisje” is: Tentflap