Deze Amerikanen spreken van huis uit Spaans – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze Amerikanen spreken van huis uit Spaans” is: Hispanics