Deze arrogantie komt voor de val – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze arrogantie komt voor de val” is: Hoogmoed