Deze filmprijzen heten eigenlijk Academy Awards – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze filmprijzen heten eigenlijk Academy Awards” is: Oscars