Deze gevolgtrekking maakt er een eind aan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze gevolgtrekking maakt er een eind aan” is: Conclusie